Ar-Ge'ye Dayanan Yüksek Nitelikli Bilgi Temelli Hizmetler
+90 312 442 89 39

OPENTC

Open Trusted Computing (OPENTC) konsorsiyumu güvenilir ve güvenli bilişim sistemlerinin açık kaynak kodlu yazılımlar üzerine kurulmasına odaklanan bir 6ÇP Ar-Ge projesi idi. Projenin hedefleri içinde geleneksel bilişim platformlarına ek olarak cep telefonları gibi gömülü sistemler de yer almaktaydı. OPENTC’nin amacı sistem kaynaklı tehditler, hatalar ve yanlış çalışmaların önüne geçecek güvenlik mekanizmalarını kurmaktı.

OPENTC, 6. Çerçeve Programı’ndaki en büyük projelerden birisiydi ve özellikle bilişim teknolojileri (ICT) alanında en iddialı projeydi. Partner ararsında IBM, HP, AMD; Infineon gibi endüstri devleri ile Cambridge Üniversitesi, KUL, TU Munich, TU Dresden, Polito gibi mükemmel akademik kurumlar yer almaktaydı. Türkiye’den Portakal Teknoloji dışında TÜBİTAK UEKAE de projeye dahildi.

Proje 2005 ve 2009 yılları arasında 3,5 yıllık bir dönemde sürdürüldü; öncesi ve sonrasına dönük çalışmalarla birlikte OPENTC yaklaşık 5 yıl süre ile ana işlerimizden birisi oldu.

Portakal Teknoloji, projede yer alan üç adet “kavram ispatı” uygulamasından sonuncusunu geliştirerek, diğer partnerlerin bir çok çıktısını test edip doğruladı. Şirketimiz “Şifreli Dosya Sistemi” adında WSDL temelli bir dosya servisi ile bir kuruluşun iç ağında dosya şifreleme ve erişim politikası yönetimini üstlenen bir yazılım geliştirdi. Bu yaklaşımın hem güvenlik (örneğin yedekler ve taşınabilir ortamlar için) hem de yönetim (örneğin bir kişinin sadece belirli bir dosya kümesine erişim haklarını geri almak) konularında daha etkili olduğu kanıtlandı. Sistemin çekirdeği için Java ile yazılmış WSDL servisleri kodlandı. Ancak entegrasyon amacı ile yazılan bileşenlerde çok farklı diller ve araçların kullanılması gerekli oldu. Bunlar arasında (geriye dönük uyumluluk için) loopback dosya sistemleri, KDE ve Gnome kancalarına entegrasyon, tüm yazılımların servisi saydam biçimde kullanabilmesi için belli başlı C API’lerinin (LD_ yapılandırması üzerinden) yenilenmesi, yönetim amaçlı Python ve C++ grafik arayüz uygulamalarının geliştirilmesi gibi işler sayılabilir. OPENTC proje tanımından anlaşılabilecğei üzere bahsi geçen tüm modüller güvenli sanal makinelere yüklenmişti ve kriptografik algoritmalar için TPM aygıtları kullanılıyordu.

OPENTC projesinde Rational Unified Process (RUP) geliştirme yaklaşımı kullanılmaktaydı ancak Portakal Teknoloji kendi iç süreçlerinde çevik yaklaşımlar kullanıp proje RUP süreçlerine eşleme yapmıştır.

Yazılım geliştirme çalışmalarına ek olarak 1,100 sayfayı aşan eğitim materyali geliştirilmiştir. Ayrıca kongrelerde çok sayıda sunum yapılmıştır.

OPENTC’nin teknik yönlerini üstlenen ekibin içinde Bora Güngören (kendi iş tanımımızın proje yöneticisi ve teknik mimarı), Burak Oğuz (2005-2007), Erdem Bayer(2006-2009), Mete Alpaslan Katırcıoğlu (2007-2009), Serdar Tuğcu(2007-2009), ve Emre Yüce (2007-2009) bulunmaktadır. Ayrıca bir çok danışman da çeşitli katkılar yapmıştır. Daha az teknik yönlerde ve raporlama da ise Tufan Güngören ve Özlem Hangün çalışmıştır.

 

Diğer diller / Also in: İngilizce