Ar-Ge'ye Dayanan Yüksek Nitelikli Bilgi Temelli Hizmetler
+90 312 442 89 39

ESCS – Güvenli Doküman Yönetim Çekirdek Servisi

Tipik Elektronik doküman yönetim sistemleri (EDYS / EDMS) sistemlerinin mevcut halleri bulut alt yapısına uyumsuzdur. Bu sistemlerin bulut alt yapısına uyumlu hale getirilmesi sırasında web servisi güvenliği ve aynı zamanda veri tabanı sistemlerinin güvenlik yanı sıra ölçeklenebilirlik gibi niteliklerine dönük sorunlar ile karşılaşılmaktadır.

ESCS ile herhangi bir EDYS geliştiricisinin yaralanabileceği, dosya planlarının kullanımı, vb pratik meta-veriler ile birlikte dokümanların da saklanabilmesine olanak sağlayan bir güvenli web servisi arayüzü ile bu arayüzün arkasında yer alan güvenli dağıtık veri depolama alt yapısı sağlanmaktadır.

Söz konusu veri depolama alt yapısı yerel, uzak depolama ayrımı gütmediği gibi birden çok noktada yedekli çalışmaya izin vererek  bilişim sistemlerinin yönetimine dönük güvenlik, yedekleme, felaket kurtarma, vb politikaların uygulanmasına da olanak sağlamaktadır.

Diğer diller / Also in: İngilizce