Ar-Ge'ye Dayanan Yüksek Nitelikli Bilgi Temelli Hizmetler
+90 312 442 89 39

CIRRUS

CIRRUS Projesi, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) alanında fonlanan bir Eşgüdüm ve Destek Eylemi (CSA) projesidir. Proje 1 Ekim 2012 tarihinde başlayarak 24 ay süre ile devam edecektir.

Proje ortakları;

  • Atos Origin Ar-Ge Birimi (İspanya)
  • Grant Thornton (Hollanda)
  • Avusturya Standartları Enstitüsü (Avusturya)
  • Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Teknoloji Yaygınlaştırma Ajansı (Japonya)
  • Cloud Security Alliance (CSA) (İngiltere)
  • Portakal Teknoloji (Türkiye)

olan projenin amacı, Bulut Güvenliği alanındaki standartlaşma sürecini hızlandırmak ve eşgüdüm sağlamak yoluyla standartların kullanıcı toplumu yararına uyumlu ve etkin biçimde gelişmesinin doğrulanmasını sağlamaktır.

Portakal Teknoloji, projedeki tek küçük ölçekli ortak olarak daha çok bulut alt yapısına geçişin önündeki teknik ve sosyal engellerin saptanması, standartların bu engelleri göz önüne alacak biçimde geliştirilmesi konularında çalışacaktır.

Portakal Teknoloji, bu proje bağlamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) başta olmak üzere bir çok üniversite ve araştırma kuruluşumuz ile de çeşitli küçük ölçekli ortak çalışmalar gerçekleştirecektir.

Diğer diller / Also in: İngilizce