Ar-Ge'ye Dayanan Yüksek Nitelikli Bilgi Temelli Hizmetler
+90 312 442 89 39

Portakal Teknoloji

Portakal Teknoloji 2003 yılında kurum ve kuruluşların teknoloji ihtiyaçlarını gidermelerine destek sağlayacak, katma değerli bir eğitim ve danışmanlık firması olarak kurulmuştur. Şirketin kurulduğu andan itibaren kayda değer bir yazılım geliştirme kabiliyeti de bulunmaktadır.

Portakal Teknoloji, daha çok bilgi işlem personeline yönelik eğitimler, Java kurumsal alt yapıları ve TÜBİTAK’ın geliştirdiği Linux dağıtımı olan Pardus‘a olan desteği ile tanınmakla birlikte, ayrıca bilgi güvenliği alanında önemli çalışmalarda yer almıştır. Bu alanda uluslar arası projelerde (örneğin OPENTC ve CIRRUS) yer almakta ve ayrıca Java güvenlik standartlarının geliştirilmesinde (JSR-321) katkı sağlamaktadır.

Portakal Teknoloji, ODTÜ, İ.D. Bilkent Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi başta olmak üzere bir çok üniversite ile akademik işbirlikleri sürdürmektedir. Ayrıca 2005 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kamu Linux Merkezi’ni desteklemektedir.

Günümüzde Portakal Teknoloji, kamu ve özel sektörde bilişim teknolojileri projelerinin planlanması, uygulanması, test edilmesi, kabulü ve yaygınlaştırması aşamalarında bir çok alanda hizmetler sunmakta; ayrıca çalışmalarında kendi kullandığı yada müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bir dizi niş teknoloji ürününü geliştirmektedir.

Portakal Teknoloji, projelerin hem teknik hem sosyal nedenlerle aksadığının bilincinde, teknoloji yönetimi, ürün yönetimi, örgüt içi iletişim gibi alanlarda deneyimli bir kuruluştur. Bu nedenle diğer teknoloji ve mühendislik şirketlerine özellikle ar-ge projelerinin planlanması ve yürütülmesi konusunda olmak üzere çeşitli katma değerli danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Diğer diller / Also in: İngilizce