Ar-Ge'ye Dayanan Yüksek Nitelikli Bilgi Temelli Hizmetler
+90 312 442 89 39

ORBİS

Orman Genel Müdürlüğü ile Türksat A.Ş. arasında Ekim 2009 ayında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Orman Bilgi Sistemi Projesi’nin fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. Portakal Teknoloji, bu kapsamlı projede 2010 yılı içerisinde TURKO ve BTG firmalarının oluşturduğu konsorsiyumda  alt yüklenici olarak hizmet sağlamıştır.

Kapsamlı içeriği ve iş süreçlerinin yeniden mühendisliği (BPR) yaklaşımı ile yönetilen projenin kapsamı şu şekilde gerçekleşmiştir.

  • Hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi için birlikte çalışabilir ve güvenli bilgi sistemlerinin oluşturulması,
  • Hizmetlerin hem merkezde hem de taşra teşkilatında birbirine entegre olacak şekilde etkin, ekonomik ve süratli yerine getirilmesi,
  • Veri ve bilgileri daha iyi yönetilebilir, ulaşılabilir, sorgulanabilir, paylaşılabilir bir ortama taşınması
  • Bilgiler üzerinden; Planlama, Karar verme, Sorgulama ve Raporlamanın etkin ve süratli yapılması,
  • Tüm bunlar için gerekli olan hizmetlerin, yazılımların, donanımların ve iletişim ağının temin edilmesi amacı ile gereken her türlü teknik ve sosyal analizin ve planlama çalışmasının yapılması.

Portakal Teknoloji, projede teknik mimarinin belirlenmesi ve OGM’nin ihtiyaç duyduğu uzamsal ve konumsal karar destek sistemlerinin stratejik ve operasyonel düzeylerde tasarlanması ve bu karar destek sistemlerinin diğer bilgi sistemlerine getireceği ek gereksinimlerin saptanması konularında uzman personel sağlamıştır. Sağlanan uzman personel, proje içindeki konumları gereği projenin yönetilmesi, müşteri kurumlar ile iletişimin sağlanması gibi konularda da fiilen çalışmıştır.mimari evrimi

ORBİS Fizibilite Etüdü projesi sonucunda Kalkınma Bakanlığı‘na (o dönemde Devlet Planlama Teşkilatı) sunulan projelerin tamamı onaylanmış ve uzun süreli proje bütçeleri onaylanmıştır.

Diğer diller / Also in: İngilizce