Ar-Ge'ye Dayanan Yüksek Nitelikli Bilgi Temelli Hizmetler
+90 312 442 89 39

Haberler

2014 Yılı Staj Duyurusu

Portakal Teknoloji olarak her yıl stajyerlerimize çeşitli türde ve ölçeklerde projeler vererek bu projeleri hayata geçirecekleri bir deneyim sunmaya çalışıyoruz. Yaz aylarındaki iş yükümüze de bağlı olarak her yıl farklı sayılarda stajyerimiz oluyor. 2013 yaz aylarında tahminen toplam 4 stajyer için olanağımız olacak.

Stajyerlerimizin, her biri 6 hafta süren iki staj döneminden birisini tercih etmesini öngörüyoruz. Birinci dönem 9 Haziran 2014 Pazartesi – 18 Temmuz 2014 Cuma tarihlerinde, ikinci dönem ise (Ramazan Bayramı tatilini takiben) 4 Ağustos 2014 Pazartesi – 12 Eylül 2014 Cuma tarihlerinde planlandı. Her dönemde 2 stajyer olarak, toplam 4 stajyerimiz olmasını planlıyoruz.

Bu yaz da tıpkı 2013 yazında olduğu gibi çalışma konularını önceden açıklamak yolu ile özellikle bu konularda çalışmaya ilgi duyacak olan stajyerlerin başvurularını almayı hedefliyoruz. Başvurular, kariyer@portakalteknoloji.com eposta adresine, bir özgeçmiş ve hangi staj döneminde hangi proje ile ilgilenmek istenildiğine dair tercihi belirterek yapılacak. Başvuruları Şubat ve Mart ayları içinde almayı ve Nisan ayı başlarında netleştirmeyi hedefliyoruz.

2014 yazı için aşağıdaki iki projede çalışma olanağı sunulacaktır.

KARMA BULUT GÜVENLİĞİ

Bu projede çalışacak olan stajyerlerimizin önceden yapılmış bir güvenlik tasarımını (örneğin ağ erişim kuralları, SSH bağlantısı için anahtarlar, yama düzeyleri, vb) iki farklı bulut alt yapısına yayılmış bir sistem (karma/hibrit bulut) üzerinde sağlamak için kullanılabilecek bir dizi küçük araç geliştirecekler.

Örnek olarak, Amazon kamuya açık bulutu ve özel bir OpenStack bulutundan oluşan bir karma bulut üzerinde yaratılacak olan sanal makinenin, güvenlik ayarlarının hangi bulutta olacağı bilinmeksizin yapılması ardından, uygun görülen bulutta canlandırılması sırasında güvenlik ayarlarının seçilen buluttaki eşdeğer ayarlara dönüştürülmesi ve sanal makinenin bu şekilde yapılandırılması bu araçlar ile yapılabilmelidir.

Bu konuda çok sayıda yararlı veya örnek alınabilecek özgür yazılım projesi bulunduğu için stajyerlerin öncelike bu projeleri değerlendirmeleri ve hangi amaçlarla kullanıp kullanamayacaklarını kısa bir rapor olarak dokümante etmeleri beklenmektedir. Ardından seçilen özgür yazılım alt yapıları kullanılarak karma bulut güvenliğinin sağlanması için küçük araçlar geliştirilecektir.

Stajyerler için geliştirme ortamın Linux (tipik olarak Pardus, Debian, Ubuntu, Mint, vb bir dağıtım seçilebilir) olacaktır. Kullanılacak programlama dili konusunda bir sınırlandırma olmamakla birlikte, projede BASH betikleri, Python, Ruby, vb nesne tabanlı bir betik dili ve çok sayıda API (ör. Amazon EC2 için sağlanan API, Puppet API) kullanılabileceği öngörülmektedir.
Bu projede görev almak isteyen stajyer adaylarının programlama yanı sıra işletim sistemleri ve ağ alt yapısı konularına da ilgili olmasını öngörüyoruz. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bölümlerdeki öğrencilerin dışında, eşdeğer bir bilgi düzeyine eriştiğini kanıtlayabilmek kaydı ile herhangi bir bölümden de başvuru alabilmekteyiz.

BULUT GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ULUSLARARASI PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

Bu projede çalışacak olan arkadaşlarımız AB 7. Çerçeve Projesi olarak sürdürdüğümüz CIRRUS projesinin 3 numaralı iş paketinde şu anda toplanmakta olan verilerin analizinde görev alacaklar.

Bu iş paketinde, 2013 yılı içinde bulut güvenliği alanında çeşitli aktör türleri saptanmış, her bir aktör türü için temsil kabiliyeti yüksek çok sayıda aktör tespit edilmiş ve bu aktörlerin bulut güvenliğindeki standartlaşma ve belgelendirme eğilimlerine karşı genel tutumları belgelenmişti. 2014 yılının ilk yarısında bu konuda toplanan verilerin artırılmasına ek olarak içeriğin daha derin bir analize olanak sağlayacak şekilde zenginleştirilmesi de hedeflenmekte. Yaz aylarında ise toplanan verilerin çeşitli analizleri gerçekleştirilecektir. Takip edilecek veri analiz yöntemleri içinde metinlerin içerik ve söylem analizi gibi hem nicel hem nitel yönleri bulunan yöntemler de bulunacaktır.

Yapılacak olan çalışmanın niteliği nedeni ile bu projede görev almak isteyen stajyer adayları, sadece teknik bölümlerden değil aynı zamanda İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerde okuyan öğrencilerden de olabilir. Ayrıca bu konuda veya yakın bir konuda yüksek lisans çalışması yapan veya yapmak isteyecek olan yüksek lisans öğrencilerinin de başvurması teşvik edilmektedir.

Comments are closed.